Chủ đề: lịch sử tuyên quang

Lịch sử phát triển tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ

Hình ảnh trận Trận Lạng Sơn (1885) theo WikiPedia

Cùng tuyenquangonline.net khám phá lịch sử hình thành phát triển của Tuyên Quang qua các thời kỳ nhé! Tuyên Quang có từ khi nào? Theo truyền thuyết và các sử liệu cũ, thời Hùng Vương, Tuyên Quang thuộc đất của bộ Văn Lang; thời Bắc thuộc là đất của quận Giao Chỉ, sau là quận […]