Bạn đang xem thẻ : tuyen quang

Tuyên Quang nơi hội tụ những cô nàng hot girl xinh đẹp

Bạn đã từng nghe qua câu nói ” Chè Thái, Gái Tuyên”. Vậy phải chăng Tuyên Quang là miền gái đẹp là sự thực hay danh bất hư truyền? Phải…